Sterilizataore cu abur PHOENIX cu control electronic al

parametrilor de sterilizare

STERILIZATOR
Sterilizataore cu abur PHOENIX